2016

Klubbmästerskapet 2016 är inte färdigspelad.


Klubbmästerskapet 2016

Skärmklipp 2015-11-25 14.59.27

Datum:
21 okt 2015 – våren 2016

Preliminär betänketid:
Rond 1-5    40 drag/90 minuter + 30 min/resten + 30s/drag
Rond 6-10

Förfarande vid delad första placering.
Vid lika poäng gäller följande:

1:a särskiljningen: 2 st Snabbschackspartier á 15 min
2:a särskiljningen: 2 st Blixtpartier á 5 min
3:e särskiljningen: 1 st Sudden death spel 5’-4’ (Vit måste vinna. Färgerna lottas.)

(Vid fler än två spelare, gäller samma regler som vid SM-tävlingar.)

Vid delad placering utanför första platsen gäller följande regler:
a) Inbörderspoäng
b) Antal vinster
c) Sonneborne-Berger poäng
e) Sudden death spel 5’-4’ (Endast om andra och tredje platsen). Övriga placeringar delas.


KM Snabbschack 2016

Datum:
November 2015

Betänketid:
15 minuter + 10 sekunder

Förfarande vid delad placering.
Vid lika poäng gäller följande:

a) Sudden death spel 5’-4’ (Endast om första platsen)
b) Inbörderspoäng
c) Antal vinster
d) Sonneborne-Berger poäng
e) Sudden death spel 5’-4’ (Endast om andra och tredje platsen). Övriga placeringar delas.


KM Blixt 2016

Datum:
Våren 2016

Preliminär betänketid:
5 minuter + 2 sek /per drag

Förfarande vid delad placering.
Vid lika poäng gäller följande:

a) Sudden death spel 5’-4’ (Endast om första platsen)
b) Inbörderspoäng
c) Antal vinster
d) Sonneborne-Berger poäng
e) Sudden death spel 5’-4’ (Endast om andra och tredje platsen). Övriga placeringar delas.